Reglement Rad van Fortuin Kansspel

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Dit reglement is van toepassing op het Rad van Fortuin Kansspel (hierna het "spel" genoemd), georganiseerd door de Sportlust '46 Fancy Fair/Rad van Fortuin Commissie (hierna de "organisator" genoemd).

1.2 Deelname aan het spel staat open voor personen die voldoen aan de wettelijke leeftijdseisen voor kansspelen in hun jurisdictie.

Artikel 2: Doel van het spel

2.1 Het doel van het spel is om deelnemers de kans te geven prijzen te winnen door aan het Rad van Fortuin te draaien. De opbrengst van de loterijen gaan volledig, na aftrek van kosten, naar de jeugd van Sportlust '46.

Artikel 3: Deelnemers

3.1 Deelnemers aan de online versie dienen zich te registreren bij de organisator om in aanmerking te komen voor deelname aan het spel.

3.2 Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie bij registratie.

3.3 Medewerkers van de Sportlust '46 Fancy Fair/Rad van Fortuin Commissie zijn uitgesloten van deelname aan het spel.

Artikel 4: Spelmechanisme

4.1 Het spel wordt gespeeld met een draaiend rad met verschillende sectoren, elk met een specifieke prijs of een andere aanduiding.

4.2 Deelnemers draaien aan het rad en ontvangen de prijs of beloning die overeenkomt met de sector waarop het rad stopt.

4.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen en de verdeling van de sectoren op het rad naar eigen goeddunken aan te passen, met voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

Artikel 5: Kosten en Inzetten

5.1 Deelname aan het spel kan tegen een bepaalde inzet, zoals aangegeven door de organisator.

5.2 In het geval van inzetten, moeten deelnemers deze betalen volgens de instructies van de organisator.

Artikel 6: Prijsuitreiking

6.1 Prijzen worden toegekend volgens de aanduidingen op het rad.

6.2 De organisator zal de winnaars informeren over hun prijs en de procedure voor het claimen van de prijs.

6.3 Prijzen kunnen onderworpen zijn aan belastingen of andere wettelijke verplichtingen, die de verantwoordelijkheid van de winnaar zijn om te voldoen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 De organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen, onderbrekingen, of fouten die de deelname aan het spel kunnen beïnvloeden.

7.2 De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Alle geschillen met betrekking tot het spel worden beslecht door de organisator en diens beslissingen zijn definitief.

Artikel 9: Wijzigingen in het reglement

9.1 De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.

Dit reglement treedt in werking op 1-1-2023 en blijft van kracht tot nader order. Deelnemers worden aangemoedigd om het reglement zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat ze aan het spel deelnemen.